JailBreak Sunucu Kuralları

Genel Kurallar

★. 5+1 Red = 1 Gardiyandır.
★. Her bir koruma alımı ve gidişi sayısal değerlere göre belirlenir. (11-16,16-21,21-26 olarak ilerler.)
★. Sayı yetersizliğinden dolayı rede geçen bir blu tekrar geri alınabilir. ( 3 El geçerse, bu kural geçersizdir. )
★. Koruma oyunları redin sayısı yetersiz olsun olmasın her türlü oynatılır ve kazanan kişi, red sayısı yeterli olduğunda bluya alınır.
★. Eğlence ve koruma oyunları en fazla 3 el oynatılabilir, koruma oyunu 2 elden fazla sürerse koruma sustum yapılır.
★. Koruma oyununda belirli bir süreden sonra timebomb atabilirsiniz. Timebomb atıldığı vakit FF tekrarlanmaz ve son ölen kişi bluya alınır. ( 06:30'da Timebomb atılır. )
★. Üçlerlede, bir red elinde silah tutuyorsa (veya bir medic arkadaşına can basıyorsa), blu o kişiye silah ile dalabilir.
★. Üçlerlede blular, redleri kapılarda ani şekilde kıstıramazlar, hücre önlerinden çekildikten sonra öldürmelidirler.
★. Semi-RP Mevcuttur sunucumuzda, bu demek ki örneğin medic uber bastığı kişiyi satamaz. (İsyan atacakken anında süt olup arkadaşını öldürtemez)
★. Hiçbir takımda, bir oyuncu ölü olsun olmazsın takım arkadaşının infosunu veremez, sabote edemez.
★. Ölüler hiçbir koşulda haritadaki bir kişinin infosunu veremez. (En son gördüğünüz yeri bile söylemeyin.)
★. Hiçbir takım kesinlikle torpil ve sahtekarlık yapamaz. (Deathrun dışı)
★. Oylama yapılırken takımlar oylama hakkında konuşamazlar. (Konuşan takımdakiler kural ihlalinden dolayı ceza yerler.)
★. Komutçu “Her şeyi boz” derse altın kurallar bozulmaz; mesela altın kural olarak eğilme verirse “Eğilme altın kuralınızı bozdum.” demelidir.
★. Altın kurallar, normal kurallardan üstündürler.
★. "Altın kuralları bozdum." demek tüm altın kuralları bozar.
★. Komutlar veriliş sırasına göre uygulanır. (Örneğin önce eğilmek sonra çizgi dışı infaz kuralı verildiyse,eğilerek çizgiye gelinir.)
★. 08:00'da hücre içi tüm kurallar anında bozulur ve tekrar verilemez.
★. Hücre kapısı açılsın açılmasın,komutçu kural verdiği anda geçerlidir. (Bu durumdayken, hücreden dışarı kaçan red free sayılmaz.)
★. Komutçu raunt başında bir komut verirse, hücre dışı otomatik bozulur.
★. Bumble beam oyununda taunt yapmak infaz sebebidir.
★. Herhangi bir oyun en fazla 2 defa oynatılabilir.
★. İsyanın sıfırlanabilmesi için raunt sonu LR verilmeli, yeni bir blu alınmalı, blular oyunu kazanmalıdır.
★. Haritalarda bulunan mermileri ve kaçak yerleri sadece redler kullanabilir.(Saat 07:00'dan sonra blular bu mermileri alabilirler.)
★. Freekill olarak ölen kişi yeniden canlanmak, diğer raunt özgürlük istiyebilir.
★. Kazanan kişi yalnızca isteğini LR'den seçebilir. (sandviç-oyun dahil)
★. Hücre önündeki çizgiler "sorgu çizgisi" veya direkt olarak "çizgi" şeklinde sıfatlandırılır. (Hücre önündeki sarı çizgi "sarı sorgu çizgisi" ve "sarı çizgi" olarak terimlendirilir)
★. "Merdivene gelin" tarzı kural verildiğinde hücrelere en yakın ve en büyük merdiven anlamında gelir.
★. Bir kişi kırmızı yanarsa (Rebel) Blue öldürebilir.
★. Komutcu sadece lrden alan 1 kişiye sandviç verebilir ve asla kimseye mermi veremez oyunbozanlık sebebidir.
★. Komutcu yeni komut terimleri oluşturamaz. ( Mouse don, elmas kural ) ; ( Don verildiğinde mouse don zaten verilmiştir. )
★. Koruma oyunundan sonra kazanan red sayısı yetersizliğinden alınmazsa, red sayısı yeterli olduğu zaman koruma oyunu yapılmaz, alınmayan kişi alınır.
★. Redsustum'da söyleyen bir kelime için türkçe karakter ayrımı yapılmaz. Her türlü oylamaya alınır.
★. 3'lerle elinde, hiç bir türlü projectile atılamaz. Scout blue/red hiç bir türlü top, satır atamaz.
★. Cephane almak her zaman infaz sebebidir. (Sandviçi olan insanlar dahil)

Red Takım

★. Komut eli başladığında mahkumların otomatik hücre dışları vardır. (Komutçu herhangi bir bölge dışı kural verdiğinde, hücre dışı otomatik bozulur.)
★. LR'de seçilen aynı oyun en fazla 2 defa oynatılabilir.
★. Özgür iken gardiyanları engelleyemezsiniz. (Özgürlüğünüzü bozarsanız blu takımı tarafından infaz edilirsiniz.)
★. Özgür oyuncular, Bluları özgürlüklerini bozmadıkları sürece öldüremezler, eğer bozmadan öldürürlerse oyunbozanlıktan ceza yerler.
★. İstisnalar haricinde bir mahkum eğer haritadaki bir oyunu başlatıp takım arkadaşlarını öldürürse, oyunbozanlıktan ceza verilir.
★. Bir admin eğer red takımındaysa gereksiz yere mikrofon kullanamaz.
★. Komutçu her el bir defa komutları tekrarlama hakkına sahiptir eğer !repeat komutu bir defalığına kullanıldı ve komutçu tekrarladıysa, diğer tekrar talepleri geçersiz sayabilir ve tekrarlamak komutçunun inisiyatifine kalır.
★. Oylama yapılırken, oylama hakkında konuşulamaz. (Yapan kişi oyunbozanlık uyarısı alır, 2.ihlalde oyunbozanlıktan ban yer.)
★. Harita değişiminden sonra redte olan bir admin ilk rauntta mikrofon basabilir.
★. Oyun içinde, normal ve gitmenizi engelleyen (altın kurallar dahi) bozulur.
★. Blulara oylama yapılabilmesi için geçerli bir sebep gereklidir. Bu geçerli sebepler: “Blular, redleri çok fazla bekletiyor, sürekli free atıyorlar, Blu'nun en az 5 isyan yemesi, fazla ağır komut vermeleri” lazımdır.
★. Hücre bölgesinde “Kaçak hücresi infaz” denildiğinde red takımı diğer hücrelere geçmek için kaçak hücresinden çıkabilirler.
★. Komutçu kural vermediği müddetçe hücrenin kaçak yollarından çıkmak infaz sebebidir.
★. Freehit yiyen redler komutçudan izin alırlarsa medic'e girebilirler.
★. Komutçudan izinsiz medic'e girmek infaz sebebidir.
★. Spleef arenada hiç bir türlü projectile kullanılamaz. Scout top atamaz. Pyro gaz atamaz.
★. Komut rauntu ve yasaklı oyunlarda cephane almak infaz sebebidir.

Blue Takım

★. Üçlerle,en fazla 1 rauntta yapılır.Üçlerle'nin tekrar yapılması için en az 3 raunt geçmelidir. (Bu durum LR'deki oyunlar için geçerli değildir.)
★. Komutçular eğer özgür oyuncular tarafından engelleniyorlarsa öldürebilirler ancak ilk olarak özgür oyunculara bir uyarıda bulunmaları gerekir.
★. Toplu freekill sayılabilmesi için öldürülen kişilerin en az 6 kişi olması gerekir. (Toplu freekill'in cezası 12 saat bandır.)
★. Blu takımındakilere her 1 saate bir oylama atılır.
★. Komutçular bir el boyunca saat 07:00'a kadar af verebilirler.
★. Komutçu grubu kendi inisiyatifi veyahut oylama ile bludan çıkarsa 3 el geçmeden yeniden oylamaya katılamazlar.
★. Koruma grubu (Red'e geçseler dahi) koruma, komutçu red sustumuna katılabilirler.
★. Koruma grubu tekrar koruma oyunlarına katılabilirler.
★. Eğlence oylamaları ancak komutçu isterse yapılabilir.
★. Blular pyro sınıfını kullanamazlar.
★. Blular resize özelliğini kullanamazlar.
★. Komutçu grubu arkadaşlarına torpil yapıyorsa ceza uygulanır.
★. Torpil ve sahtekarlık kesinlikle yasaktır.
★. Üçlerle, Savaş günü ve Sınıf savaşı sırasında Armory ve Medic'e pusmak yasaktır. ( En fazla 30 saniye durabilirler. )
★. Blu takımdan bir oyuncu AFK kalırsa, bir nedenle oyundan çıkarsa veya düşerse; 2 raunt komuta devam edilir ve eğer geri dönmezse bluya alınmaz.
★. Komutçular kelime oyunu yaparken harfleri yutamazlar, kelimeler açık ve net bir şekilde söylenmelidir ya da başka bir kelime bulmalıdırlar. (Herkesin anlayabileceği kelimeler kullanılması gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna uygun olmalıdır.)
★. Komutçular red sayısı yetersiz olduğunda, kimin önce geldiği bakılmaksızın korumalardan birini seçip gönderebilme hakkına sahiptir. (3 eli geçmeyen korumalar hariç.)
★. Eğer komutçular ölürse, korumalar kimseye vurmadan kill çekmelidirler. (Korumaların görevi korumaktır.)
★. Düşük yerçekimi LR'sinde zıplama ve eğilme infazı verilemez.
★. Komutçular kendi takım arkadaşlarını öldürtmeye çalışırlarsa kural ihlali olarak sayılır ve ceza yerler.
★. Lr'de eğer “Gardiyanlar 3'lerle”,”Yer çekimi, Sıcak Mahkumlar” vb. Bir oyun seçilirse blular komut vermelidir. İsyan yerlerse sayılır.
★. Komutçular, sona kalan kişinin LR'de istediği oyunu oynatmak için redin sayısı çok fazla ise sayıyı düşürmek için başka oyunlar oynatabilir ancak kesinlikle raunt bitene kadar LR'deki oyunu oynatmak zorundadır.
★. Komutçu, istediği her şey yaptırabilir. Koruma ve diğer komutcu ona karşı çıkamaz class değiştirtebilir ve durmanız gereken yeri söyleyebilir.
★. Komutçu başlattığı oyunun başında durmak zorundadır ya da yerine 1 blue koymalıdır.