TF2 Uyarı Sistemi

Sunucu kurallarını herkes kabul etmiş olarak sayılmaktadır. "Bilmiyorum" gibi benzeri bahaneleri kabul etmiyoruz.
[X] Küfür ve Hakaret olmadığı sürece uyarıdır.
[2] 2. İhlalde ban/mute/gag sebebidir.
[2X] 2. İhlalde ban/mute/gag sebebidir. & Küfür ve Hakaret olmadığı sürece uyarıdır.

Uyarıya neden olacak sebepler.


Cinsel içerik bulunduran Spray kullanımı. [2]
Dini ve ırkçılık içeren konuşma. [X]
Bug kullanımı. [2]
Şahısa küfür ve hakaret. [2]
Reklamlı tag kullanma ve reklam yapmak. [2]
Oyuncuyu kışkırtmak. [2X]
Rahatsızlık ve oyunbozanlık. [X]
Bozuk Mikrofon kullanımı & Chatspam. [2]
Yetkilileri sıkıştırmak ve görevini yapmasına engel olmak. [2]
Base çıkış teleportu kurmak. [2]
İzinsiz başka bir klan/sunucu tagı almak yasaktır. [2]
Tüm JB Kuralların ihlalinde. [2]
Tüm VSH Saxton Hale (FF2) Kuralların ihlalinde. [2]

00:00 - 06:00

Aile Değerlerine Hakaret. [Şahısa içermediği sürece]
Slam, soundpad / Müzik, Troll Earrape. [2]
Yetkiliyi hor görme. [2]

- Her 3 uyarı aldığınız zaman 1 gün ban cezası alacaksınız.
- Fazla kural ihlal ederse uyarı yerine ban cezası olarak sonuçlanabilir..
- Aynı kural ihlali edilirse 2. Uyarı yerine genel kurallarda belirtilen cezayı alırsınız. O zaman içerisinde aynı kural ihlali ban sebebine neden olabilir
- 30 Uyarı alırsanız kalıcı olarak banınız sonuçlanabilir lütfen 10 uyarıyı geçerse üst yetkililere ulaşın.
- Sunucudan kaçma gibi durumlarda kesin olarak ban cezası alacaksınız.
- Tüm sunucularda uyarı sistemi senkronize olarak çalışcaktır..