TF2 Jailbreak Sunucu Kuralları

Sunucu kurallarını herkes kabul etmiş olarak sayılmaktadır. "Bilmiyorum" gibi benzeri bahaneleri kabul etmiyoruz.

Genel Kurallar.


★. 5+1 Red = 1 Gardiyandır.
★. Her bir koruma alımı ve gidişi sayısal değerlere göre belirlenir. (11-16,16-21,21-26 olarak ilerler.)
★. Sayı yetersizliğinden dolayı rede geçen bir blu tekrar geri alınabilir. ( 3 El geçerse, bu kural geçersizdir. )
★. Koruma oyunları redin sayısı yetersiz olsun olmasın her türlü oynatılır ve kazanan kişi, red sayısı yeterli olduğunda bluya alınır.
★. Eğlence ve koruma oyunları en fazla 3 el oynatılabilir, koruma oyunu 2 elden fazla sürerse koruma sustum yapılır.
★. Koruma oyununda belirli bir süreden sonra timebomb atabilirsiniz. Timebomb atıldığı vakit FF tekrarlanmaz ve son ölen kişi bluya alınır. ( 06:30'da Timebomb atılır. )
★. Üçlerlede, bir red elinde silah tutuyorsa (veya bir medic arkadaşına can basıyorsa), blu o kişiye silah ile dalabilir.
★. Üçlerlede blular, redleri kapılarda ani şekilde kıstıramazlar, hücre önlerinden çekildikten sonra öldürmelidirler.
★. Hiçbir takımda, bir oyuncu ölü olsun olmazsın takım arkadaşının infosunu veremez, sabote edemez.
★. Ölüler hiçbir koşulda haritadaki bir kişinin infosunu veremez. (En son gördüğünüz yeri bile söylemeyin.)
★. Hiçbir takım kesinlikle torpil ve sahtekarlık yapamaz. (Deathrun dışı)
★. Oylama yapılırken takımlar oylama hakkında konuşamazlar. (Konuşan takımdakiler kural ihlalinden dolayı ceza yerler.)
★. Komutçu “Her şeyi boz” derse altın kurallar bozulmaz; mesela altın kural olarak eğilme verirse “Eğilme altın kuralınızı bozdum.” demelidir.
★. Altın kurallar, normal kurallardan üstündürler.
★. "Altın kuralları bozdum." demek tüm altın kuralları bozar.
★. Komutlar veriliş sırasına göre uygulanır. (Örneğin önce eğilmek sonra çizgi dışı infaz kuralı verildiyse,eğilerek çizgiye gelinir.)
★. 08:00'da hücre içi tüm kurallar anında bozulur ve tekrar verilemez.
★. Hücre kapısı açılsın açılmasın,komutçu kural verdiği anda geçerlidir. (Bu durumdayken, hücreden dışarı kaçan red free sayılmaz.)
★. Komutçu raunt başında bir komut verirse, hücre dışı otomatik bozulur.
★. Bumble beam oyununda taunt yapmak infaz sebebidir.
★. Herhangi bir oyun en fazla 2 defa oynatılabilir.
★. İsyanın sıfırlanabilmesi için raunt sonu LR verilmeli, yeni bir blu alınmalı, blular oyunu kazanmalıdır.
★. Haritalarda bulunan mermileri ancak redler kullanabilir.(Saat 07:00'dan sonra blular bu mermileri alabilirler.)
★. Freekill olarak ölen kişi yeniden canlanmak, diğer raunt özgürlük istiyebilir.
★. Kazanan kişi yalnızca isteğini LR'den seçebilir. (sandviç-oyun dahil)
★. Hücre önündeki çizgiler "sorgu çizgisi" veya direkt olarak "çizgi" şeklinde sıfatlandırılır. (Hücre önündeki sarı çizgi "sarı sorgu çizgisi" ve "sarı çizgi" olarak terimlendirilir)
★. "Merdivene gelin" tarzı kural verildiğinde hücrelere en yakın ve en büyük merdiven anlamında gelir.
★. Bir kişi kırmızı yanarsa (Rebel) Blue öldürebilir.
★. Komutcu sadece lrden alan 1 kişiye sandviç verebilir ve asla kimseye mermi veremez oyunbozanlık sebebidir.
★. Komutcu yeni komut terimleri oluşturamaz. ( Mouse don, elmas kural ) ; ( Don verildiğinde mouse don zaten verilmiştir. )
★. Koruma oyunundan sonra kazanan red sayısı yetersizliğinden alınmazsa, red sayısı yeterli olduğu zaman koruma oyunu yapılmaz, alınmayan kişi alınır.
★. Redsustum'da söyleyen bir kelime için türkçe karakter ayrımı yapılmaz. Her türlü oylamaya alınır.
★. Cephane almak her zaman infaz sebebidir. (Sandviçi olan insanlar dahil)

Red Takım için;.


★. Komut eli başladığında mahkumların otomatik hücre dışları vardır. (Komutçu herhangi bir bölge dışı kural verdiğinde, hücre dışı otomatik bozulur.)
★. LR'de seçilen aynı oyun en fazla 2 defa oynatılabilir.
★. Özgür iken gardiyanları engelleyemezsiniz. (Özgürlüğünüzü bozarsanız blu takımı tarafından infaz edilirsiniz.)
★. Özgür oyuncular, Bluları özgürlüklerini bozmadıkları sürece öldüremezler, eğer bozmadan öldürürlerse oyunbozanlıktan ceza yerler.
★. İstisnalar haricinde bir mahkum eğer haritadaki bir oyunu başlatıp takım arkadaşlarını öldürürse, oyunbozanlıktan ceza verilir.
★. Bir admin eğer red takımındaysa gereksiz yere mikrofon kullanamaz.
★. Komutçu her el bir defa komutları tekrarlama hakkına sahiptir eğer !repeat komutu bir defalığına kullanıldı ve komutçu tekrarladıysa, diğer tekrar talepleri geçersiz sayabilir ve tekrarlamak komutçunun inisiyatifine kalır.
★. Oylama yapılırken, oylama hakkında konuşulamaz. (Yapan kişi oyunbozanlık uyarısı alır, 2.ihlalde oyunbozanlıktan ban yer.)
★. Harita değişiminden sonra redte olan bir admin ilk rauntta mikrofon basabilir.
★. Oyun içinde, normal ve gitmenizi engelleyen (altın kurallar dahi) bozulur.
★. Blulara oylama yapılabilmesi için geçerli bir sebep gereklidir. Bu geçerli sebepler: “Blular, redleri çok fazla bekletiyor, sürekli free atıyorlar, Blu'nun en az 5 isyan yemesi, fazla ağır komut vermeleri” lazımdır.
★. Hücre bölgesinde “Kaçak hücresi infaz” denildiğinde red takımı diğer hücrelere geçmek için kaçak hücresinden çıkabilirler.
★. Komutçu kural vermediği müddetçe hücrenin kaçak yollarından çıkmak infaz sebebidir.
★. Freehit yiyen redler komutçudan izin alırlarsa medic'e girebilirler.
★. Komutçudan izinsiz medic'e girmek infaz sebebidir.
★. Komut rauntu ve yasaklı oyunlarda cephane almak infaz sebebidir.

Blu Takım için;.


★. Üçlerle,en fazla 1 rauntta yapılır.Üçlerle'nin tekrar yapılması için en az 3 raunt geçmelidir. (Bu durum LR'deki oyunlar için geçerli değildir.)
★. Komutçular eğer özgür oyuncular tarafından engelleniyorlarsa öldürebilirler ancak ilk olarak özgür oyunculara bir uyarıda bulunmaları gerekir.
★. Toplu freekill sayılabilmesi için öldürülen kişilerin en az 6 kişi olması gerekir. (Toplu freekill'in cezası 12 saat bandır.)
★. Blu takımındakilere her 1 saate bir oylama atılır.
★. Komutçular bir el boyunca saat 07:00'a kadar af verebilirler.
★. Komutçu grubu kendi inisiyatifi veyahut oylama ile bludan çıkarsa 3 el geçmeden yeniden oylamaya katılamazlar.
★. Koruma grubu (Red'e geçseler dahi) koruma, komutçu red sustumuna katılabilirler.
★. Koruma grubu tekrar koruma oyunlarına katılabilirler.
★. Eğlence oylamaları ancak komutçu isterse yapılabilir.
★. Blular pyro sınıfını kullanamazlar.
★. Blular resize özelliğini kullanamazlar.
★. Komutçu grubu arkadaşlarına torpil yapıyorsa ceza uygulanır.
★. Torpil ve sahtekarlık kesinlikle yasaktır.
★. Üçlerle, Savaş günü ve Sınıf savaşı sırasında Armory ve Medic'e pusmak yasaktır. ( En fazla 30 saniye durabilirler. )
★. Blu takımdan bir oyuncu AFK kalırsa, bir nedenle oyundan çıkarsa veya düşerse; 2 raunt komuta devam edilir ve eğer geri dönmezse bluya alınmaz.
★. Komutçular kelime oyunu yaparken harfleri yutamazlar, kelimeler açık ve net bir şekilde söylenmelidir ya da başka bir kelime bulmalıdırlar. (Herkesin anlayabileceği kelimeler kullanılması gerekmektedir. Türk Dil Kurumuna uygun olmalıdır.)
★. Komutçular red sayısı yetersiz olduğunda, kimin önce geldiği bakılmaksızın korumalardan birini seçip gönderebilme hakkına sahiptir. (3 eli geçmeyen korumalar hariç.)
★. Eğer komutçular ölürse, korumalar kimseye vurmadan kill çekmelidirler. (Korumaların görevi korumaktır.)
★. Düşük yerçekimi LR'sinde zıplama infazı verilemez.
★. Komutçular kendi takım arkadaşlarını öldürtmeye çalışırlarsa kural ihlali olarak sayılır ve ceza yerler.
★. Lr'de eğer “Gardiyanlar 3'lerle”,”Yer çekimi, Sıcak Mahkumlar” vb. Bir oyun seçilirse blular komut vermelidir. İsyan yerlerse sayılır.
★. Komutçular, sona kalan kişinin LR'de istediği oyunu oynatmak için redin sayısı çok fazla ise sayıyı düşürmek için başka oyunlar oynatabilir ancak kesinlikle raunt bitene kadar LR'deki oyunu oynatmak zorundadır.
★. Komutçu, istediği her şey yaptırabilir. Koruma ve diğer komutcu ona karşı çıkamaz class değiştirtebilir ve durmanız gereken yeri söyleyebilir.


Bluların ihlal ettiği kurallar istisnalar dışında free olarak sayılır.

Redlerin ihlal ettiği kurallar “Oyunbozanlık” olarak sayılır.

Kurallar takımları ilgilendiren durumlara göre 3'e ayrılmıştır:

Genel Kurallar: Bu kurallar her 2 takımı da ilgilendiren kurallardır,her iki takım da bu kurallar üstüne sorumludur.

Red Kuralları: Bu kurallar daha çok RED'i daha fazla ilgilendiren kurallardır ve yapacakları hareketler bu kurallara göre sınırlandırılır.

Blu Kuralları: Bu kurallar daha çok BLU'yu ilgilendiren kurallardır ve yapacakları hareketler bu kurallara göre sınırlandırılır.

Jailbreak kuralları sunucuların algoritmasınını karşılayacak şekilde oluşturulması gereken kurallardır.

Redlerin ihlal ettiği kurallar “Oyunbozanlık” olarak sayılır.

Eğer kurallarda bir eksiklik ya da fazlalık olursa,bu durum sıkıntılara yol açabilir.

Onun için jailbreak kuralları her seferinde özenle kontrol edilmeli ve insanların anlayabileceği, hızlıca görebileceği ve sorularını cevaplayabileceği bir şekilde oluşturulmuştur.

Kısaca, insanların sorularını hızlıca cevaplayabileceği bir mükemmelliğe getirilmelidir.

Bu nedenle eksik bulduğunuz ya da çakışmaya neden olacak kuralları lütfen discord üzerinden belirtiniz.

SkyRegion Yönetimi her yeniliğe açıktır.